Thủ tục hành chính: T-LAC-251922-TT

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống cá bố mẹ chủ lực)
Lai Châu

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

- Giấy thông báo đạt chất lượng hoặc giấy thông báo không đạt chất lượng.

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tất cả
-Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Chi cục Thuỷ sản xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó có thông báo cho cơ sở về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng - Thời gian kiểm tra cụ thể theo đăng ký của tổ chức, cá nhân. Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc) Chi cục Thuỷ sản có văn bản thông báo về chất lượng.
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu.
Chi cục Thủy sản tỉnh Lai Châu.
Không
Chi cục Thủy sản tỉnh Lai Châu.
T-LAC-251922-TT

01 bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/lai_chau/t_lac_251922_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận