Thủ tục hành chính: T-LAN-255977-TT

Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Long An

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Giấy chứng nhận

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cá nhân
trong thời gian năm (05) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trụ sở cơ quan hành chính
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố).
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố).
T-LAN-255977-TT

01 bộ

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/long_an/t_lan_255977_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận