Thủ tục hành chính: T-LSN-255936-TT

Tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo.
Lạng Sơn

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Văn bản hành chính

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổ chức
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Nội vụ
Không
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
T-LSN-255936-TT

01 bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/lang_son/t_lsn_255936_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận