Thủ tục hành chính: T-STG-255757-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
Sóc Trăng

Căn cứ pháp lý

Yêu cầu

Nội dung Văn bản qui định

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổ chức
30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực tế).
Sở Tư pháp.
Sở Tư pháp.
T-STG-255757-TT

01 bộ (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực tế).

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/soc_trang/t_stg_255757_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận