Thủ tục hành chính: T-STG-255765-TT

Cho phép Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
Sóc Trăng

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định.

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổ chức
45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh: 15 ngày, Sở Tư pháp: 30 ngày).
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực tế).
Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Tư pháp.
Chủ tịch UBND tỉnh.
T-STG-255765-TT

01 bộ (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực tế).

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/soc_trang/t_stg_255765_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận