Thủ tục hành chính: T-STG-255770-TT

Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
Sóc Trăng

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổ chức
17 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh: 10 ngày, Sở Tư pháp: 07 ngày làm việc).
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực tế).
Sở Tư pháp.
Chủ tịch UBND tỉnh.
T-STG-255770-TT

01 bộ (văn bản chưa quy định, giải quyết theo thực tế).

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/soc_trang/t_stg_255770_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận