Thủ tục hành chính: T-STG-255773-TT

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
Sóc Trăng

Căn cứ pháp lý

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổ chức
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Sở Tư pháp.
Sở Tư pháp.
T-STG-255773-TT

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/soc_trang/t_stg_255773_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận