Thủ tục hành chính: T-STG-255774-TT

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
Sóc Trăng

Căn cứ pháp lý

Yêu cầu

Nội dung Văn bản qui định

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Các bước

Tên bước

Kết quả của việc thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài đã được ghi nội dung thay đổi.

Yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổ chức
không quy định cụ thể.
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Sở Tư pháp.
Sở Tư pháp.
T-STG-255774-TT

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn/ho_so_tthc/soc_trang/t_stg_255774_tt


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận