Thuốc: Zenotax inj-100mg/16.7ml

Zenotax inj-100mg/16.7ml

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin
Zenotech Laboratoiries Ltd.
Hộp 1 lọ
6523/QLD-GN

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=54104&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận