Thuốc: Zevid-200 Tablets

Zevid-200 Tablets

Mua thuốc ở đâu

Chưa có thông tin

Giá thuốc

Chưa có thông tin

Thuốc thu hồi

Chưa có thông tin

Thuốc giả

Chưa có thông tin

Thành phần

Zee Laboratories
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Viên nén bao phim
VN-16430-13

Nguồn: thuoc.vn/Ajax/Default.aspx?Mod=ViewDrugs&DrugsID=100893&AjaxRequestUniqueId=14107871862490


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận