Tin tức: Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1951 Tân Mão

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1951 Tân Mão

Nội dung

Dưới đây là 3 tuổi xông nhà phù hợp nhất với gia chủ:

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu - Tích lịch hỏa)

- Tuổi của người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, tuổi gia chủ có ngũ hành là Mộc,tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà cũng có ngũ hành là Hỏa, không sinh, không khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, gia chủ có thiên can là Tân, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Sửu, gia chủ có địa chi là Mão, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Sửu, tương hợp, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1956 (Bính Thân - Sơn hạ hỏa)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, tuổi gia chủ có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà cũng có ngũ hành là Hỏa, không sinh, không khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Bính, gia chủ có thiên can là Tân, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Bính, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Thân, gia chủ có địa chi là Mão, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Thân, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Ngườii xông nhà sinh năm 1959 (Kỷ Hợi - Bình địa mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, gia chủ có ngũ hành là Mộc, không sinh, không khắc, tạm được

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi xông nhà có thiên can là Kỷ, gia chủ có thiên can là Tân, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, không tương hợp, không xung khắc, tạm được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Hợi, gia chủ có địa chi là Mão, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Hợi,  không tương hợp, không xung khắc, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm Đinh Dậu 2017, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 có thể nhờ những người có năm sinh như sau xông nhà đất: 1949; 1956; 1959; 1979; 1986; 1989; 1950; 1958; 1973; 1978.
Chọn tuổi xông nhà năm 2017

Nguồn: batdongsan.com.vn/phong-thuy-theo-tuoi-tac/chon-tuoi-xong-nha-nam-2017-cho-nguoi-sinh-nam-1951-tan-m...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận