Tin tức: Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1952 Tân Mão

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1952 Tân Mão

Nội dung

Dưới đây là đánh giá chi tiết 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1972 (Nhâm Tý - Tang khô mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi của gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Nhâm, tuổi gia chủ có thiên can là Nhâm, không tương hợp, không xung khắc với, chấp nhận được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Nhâm, tương hợp, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Tý, gia chủ có địa chi là Thìn, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Tý, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1980 (Canh Thân - Thạch lựu mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Canh, tuổi gia chủ có thiên can là Nhâm, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Canh, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Thân, tuổi gia chủ có địa chi là Thìn, tương hợp, rất tốt

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Thân, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ - Đại lâm mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, tuổi gia chủ có thiên can là Nham, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh, tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Tỵ, tuổi của gia chủ có địa chi là Thìn, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu, tuổi người xông nhà có địa chi là Tỵ, tương hợp, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Gia chủ cầm tinh con mèo sinh năm 1952 nên chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1972; 1980; 1989; 1950; 1959; 1973; 1981; 1992; 1962; 1984.
Xem tuổi Mão

Nguồn: batdongsan.com.vn/phong-thuy-theo-tuoi-tac/chon-tuoi-xong-nha-nam-2017-cho-nguoi-sinh-nam-1952-tan-m...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận