Tin tức: Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ

Nội dung

Dưới đây là bảng đánh giá 3 tuổi xông nhà tốt nhất với gia chủ:

Người xông nhà sinh năm 1988 (Mậu Thìn - Đại lâm mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Mậu tương hợp với Quý của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Mậu của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1972 (Nhâm Tý - Tang khô mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh tương hợp với Nhâm của tuổi người xông nhà, rất tốt

- Địa chi của tuổi người xông nhà là Tý không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi của năm 2017 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1973 (Quý Sửu - Tang khô mộc)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tuổi gia chủ có ngũ hành là Thủy, tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Mộc, tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi người xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh xung khắc với Quý của tuổi người xông nhà, không tốt

- Địa chi của tuổi người xông nhà là Sửu tương hợp với Tỵ tuổi gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Chủ nhà sinh năm Quý Tỵ 1953 có thể chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1988; 1972; 1973; 1958; 1981; 1989; 1950; 1951; 1980; 1985.
Chọn tuổi xông nhà năm 2017

Nguồn: batdongsan.com.vn/phong-thuy-theo-tuoi-tac/chon-tuoi-xong-nha-nam-2017-cho-nguoi-sinh-nam-1953-quy-t...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận