Tin tức: Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

Nội dung

Dưới đây là bảng đánh giá chi tiết của 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1976 (Bính Thìn - Sa trung thổ)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Thổ, gia chủ có ngũ hành là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Bính không tương hợp, không xung khắc với thiên can Giáp của gia chủ, chấp nhận được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Bính của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Thìn không tương hợp, không xung khắc với địa chi Ngọ của gia chủ, chấp nhận được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với địa chi là Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1977 (Đinh Tỵ - Sa trung thổ)

- Tuổi người xông nhà có ngũ là Thổ, tuổi gia chủ có ngũ hành là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, của người tuổi xông nhà có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Giáp của gia chủ, chấp nhận được

- Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với địa chi Ngọ của gia chủ, chấp nhận được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với Tỵ của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1969 (Kỷ Dậu - Đất trạch thổ)

- Tuổi người xông nhà có ngũ hành là Thổ, tuổi gia chủ có ngũ hành là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi người xông nhà có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Tuổi người xông nhà có thiên can là Kỷ tương hợp với Giáp của gia chủ, rất tốt

- Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

- Tuổi người xông nhà có địa chi là Dậu không tương hợp, không xung khắc với địa chi Ngọ của gia chủ, chấp nhận được

- Năm 2017 có địa chi là Dậu xung khắc với Dậu của tuổi người xông nhà, không tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Năm con Gà 2017, gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 nên chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1976; 1977; 1969; 1991; 1952; 1961; 1968; 1967; 1974; 1982.
Phong thủy theo tuổi

Nguồn: batdongsan.com.vn/phong-thuy-theo-tuoi-tac/chon-tuoi-xong-nha-nam-2017-cho-nguoi-sinh-nam-1954-giap-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận