Tin tức: Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1955 Ất Mùi

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1955 Ất Mùi

Nội dung

Dưới đây là bảng đánh giá 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1990 (Canh Ngọ - Lộ bàng thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, ngũ hành của tuổi gia chủ là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Canh, thiên can của gia chủ là Ất, tương hợp, rất tốt

- Thiên can của năm 2017 là Đinh, thiên can của tuổi xông nhà là Canh, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ, địa chi của gia chủ là Mùi, tương hợp rất tốt

- Địa chi của năm nay là Dậu, địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1976 (Bính Thìn - Sa trung thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, ngũ hành của gia chủ là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Bính, thiên can của gia chủ là Ất,  không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn, địa chi của gia chủ là Mùi, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Địa chi của năm nay là Dậu tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1977 (Đinh Tỵ - Sa trung thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, ngũ hành của gia chủ là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh, thiên can của gia chủ là Ất, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh, thiên can của tuổi xông nhà là Đinh, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ, địa chi của tuổi gia chủ là Mùi, không tương hợp, không xung khắc, chấp nhận được

- Địa chi của năm 2017 là Dậu, địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ, tương hợp, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Chủ nhà sinh năm 1955 Ất Mùi trong năm mới 2017 nên nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1990; 1976; 1977; 1968; 1960; 1952; 1966; 1969; 1991.
Chọn tuổi xông nhà năm 2017

Nguồn: batdongsan.com.vn/phong-thuy-theo-tuoi-tac/chon-tuoi-xong-nha-nam-2017-cho-nguoi-sinh-nam-1955-at-mu...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận