Tin tức: Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1956 Bính Thân

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1956 Bính Thân

Nội dung

Dưới đây là đánh giá cụ thể với 3 tuổi xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1976 (Bính Thìn - Sa trung thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, ngũ hành của gia chủ là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với thiên can Bính của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với địa chi là Thân của gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với địa chi là Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1988 (Mậu Thìn - Đại lâm mộc)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc, ngũ hành của gia chủ là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu không tương hợp, không xung khắc với thiên can Bính của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Mậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn tương hợp với địa chi Thân của gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với địa chi là Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1961 (Tân Sửu - Bịch thượng thổ)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, ngũ hành của gia chủ là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của năm 2017 là Đinh xung khắc với thiên can là Tân của tuổi xông nhà, không tốt

- Địa chi của tuổi xông nhà là Sửu không tương hợp, không xung khắc với địa chi là Thân của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với địa chi Sửu của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Chủ nhà sinh năm 1956 Bính Thân nên nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1976; 1988; 1961; 1968; 1972; 1973; 1991; 1951; 1958; 1960.
Chọn tuổi xông nhà năm 2017

Nguồn: batdongsan.com.vn/phong-thuy-theo-tuoi-tac/chon-tuoi-xong-nha-nam-2017-cho-nguoi-sinh-nam-1956-binh-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận