Tin tức: Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1957 Đinh Dậu

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1957 Đinh Dậu

Nội dung

Dưới đây là đánh giá cụ thể với 3 tuổi người xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1972 (Nhâm Tý - Tang khô mộc)

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà là Mộc, ngũ hành của gia chủ là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi người xông nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi người xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của năm 2017 là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của tuổi người xông nhà, rất tốt

- Địa chi của tuổi người xông nhà là Tý không tương hợp, không xung khắc với địa chi Dậu của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi của năm 2017 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với địa chi Tý của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

Đánh giá: 18/20  (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1976 (Bính Thìn - Sa trung thổ)

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà là Thổ, ngũ hành của gia chủ là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi người xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi người xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với thiên can Đinh của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Bính của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi người xông nhà là Thìn tương hợp với địa Dậu của gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với địa chi Thìn của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Người xông nhà 1977 (Đinh Tỵ - Sa trung thổ)

- Ngũ hành của tuổi người xông nhà là Thổ, ngũ hành của gia chủ là Hỏa, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi người xông nhà là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi người xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Đinh của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của năm 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Đinh của tuổi người xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của tuổi người xông nhà là Tỵ tương hợp với địa chi Dậu của gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm 2017 là Dậu tương hợp với địa chi Tỵ của tuổi người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 18/20 (Tốt)

Chủ nhà sinh năm Đinh Dậu 1957, đầu năm mới 2017 nên nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: 1972; 1976; 1977; 1988; 1989; 1950; 1959; 1960; 1968; 1980.
Chọn tuổi xông nhà năm 2017

Nguồn: batdongsan.com.vn/phong-thuy-theo-tuoi-tac/chon-tuoi-xong-nha-nam-2017-cho-nguoi-sinh-nam-1957-dinh-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận