Tin tức: Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1958 Mậu Tuất

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1958 Mậu Tuất

Nội dung

Dưới đây là đánh giá cụ thể về 3 tuổi xông nhà tốt nhất với gia chủ:

Người xông nhà sinh năm 1950 (Canh Dần - Tòng bách mộc)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc, ngũ hành của gia chủ là Mộc, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

- Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Thiên can của tuổi xông nhà là Canh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Mậu của gia chủ, tạm được

- Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Canh của tuổi xông nhà, tạm được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Dần tương hợp với địa chi Tuất của gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với địa chi Dần của tuổi xông nhà, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1965 (Ất Tỵ - Phú đăng hỏa)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa, ngũ hành của gia chủ là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với thiên can Mậu của gia chủ, tạm được

- Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Ất của tuổi xông nhà, tạm được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với địa chi Tuất của gia chủ, tạm được

- Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu tương hợp với địa chi Tỵ của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1978 (Mậu Ngọ - Thiên thượng hỏa)

- Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa, ngũ hành của gia chủ là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt

- Ngũ hành của năm Đinh Dậu 2017 là Hỏa, ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, tạm được

- Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu không tương hợp, không xung khắc với thiên can Mậu của gia chủ, tạm được

- Thiên can của năm Đinh Dậu 2017 là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Mậu của tuổi xông nhà, tạm được

- Địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ tương hợp với địa chi Tuất của gia chủ, rất tốt

- Địa chi của năm Đinh Dậu 2017 là Dậu không tương hợp, không xung khắc với địa chi Ngọ của tuổi xông nhà, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Năm mới 2017, chủ nhà sinh năm 1958 nên chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: 1950; 1965; 1978; 1986; 1989; 1948; 1956; 1959; 1980; 1987.
Chọn tuổi xông nhà năm 2017

Nguồn: batdongsan.com.vn/phong-thuy-theo-tuoi-tac/chon-tuoi-xong-nha-nam-2017-cho-nguoi-sinh-nam-1958-mau-t...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận