Trường Trung học cấp 2-3 Phú Quới

Trường Trung học cấp 2-3 Phú Quới

Ấp Phú Long A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long - Khác , Ấp Phú Long A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long , Khác

Giới thiệu

Giới thiệu

Nơi nuôi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu cho huyện nhà !

Maps:


Nguồn: www.place.vn/dia-diem/truong-trung-hoc-cap-2-3-phu-quoi-10184


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận