Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

143 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng

Giới thiệu

Giới thiệu

- Đào tạo trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực Kinh tế - Kế hoạch, Tin học, Ngoại ngữ.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của Trường và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ Kế hoạch - Đầu tư, chủ yếu cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chức năng, Nhiệm vụ:

- Đào tạo trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực Kinh tế - Kế hoạch, Tin học, Ngoại ngữ.

 

- Nghiên cứu khoa học phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của Trường và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ cán bộ Kế hoạch - Đầu tư, chủ yếu cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Ngành và Chuyên ngành đào tạo:

  1. Kế hoạch - Đầu tư
  2. Quản trị kinh doanh
  3. Kế toán
  4. Tài chính - Ngân hàng
  5. Hệ thống thông tin kinh tế
  6. Tiếng Anh Thương mại

 

Quy mô đào tạo và bộ máy:

- Qui mô đào tạo: 6.000 người. Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm là 2.000 người trong đó 1.000 sinh viên hệ cao đẳng và 1.000 học sinh hệ trung học.

-  Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý: 200 người. Trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ đạt tỷ lệ 40%. 6 khoa chuyên môn và 1bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, 5 phòng ban và 2 trung tâm chức năng

 

Cơ sở vật chất:

Trường được xây dựng trên diện tích 4ha, với 70 phòng học lý thuyết được trang bị thiết bị hỗ trợ giảng dạy hiện đại và 5 phòng máy vi tính thực hành.

Ký túc xá được xây dựng đáp ứng cho 1.000 người ở nội trú.

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-cao-dang-kinh-te-ke-hoach-da-nang-221-11


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận