Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm

Số 215, Nguyễn Văn Luông, P11,, Q.6, TP.HCM , Quận 6 , TP.HCM

Giới thiệu

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm được nâng cấp từ Trường Trung Học Kỹ Thuật và Nghiệp Vụ Phú Lâm. Theo chủ trương của UBND Thành phố, Sở GDĐT toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên Nhà Trường tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nâng cấp lên trường Cao đẳng và ngày 09 tháng 4 năm 2008 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ra quyết định số 1974/QĐ-BGDĐT thành lập Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ thuật Phú Lâm trên cơ sở trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Phú Lâm.

 

Mục tiêu, sứ mệnh

Xác định Mục tiêu sứ mệnh của trường: Với quan điểm đầu tư vào con người để tạo giá trị Quốc gia, trường xác định mục tiêu sứ mệnh của mình là:

“Mang lại cho học sinh, sinh viên và người lao động những cơ hội học tập các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm nhằm nâng cao giá trị bản thân để sống và làm việc tốt hơn trong một nền kinh tế mới – Hội nhập và toàn cầu hóa.”

 

Tầm nhìn

“Trở thành một trường tiêu biểu của Việt Nam về giáo dục kỹ thuật – nghiệp vụ, được nhìn nhận bởi các tổ chức Giáo dục Quốc tế.”

 

 

Nhiệm vụ

- Đào tạo hệ Cao Đẳng chính quy, Trung học chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, Giáo dục thường xuyên và các hệ đào tạo liên kết.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp, văn hóa cho người lao động.

- Dạy kỹ thuật ứng dụng cho học sinh phổ thông

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào đào tạo, sản xuất và đời sống

- Tổ chức hoạt động sản xuất dịch vụ theo ngành nghề phục vụ cho đào tạo.

 

Các Giá trị nền tảng cần xây dựng của Trường

- Trung thực và thực chất.

- Tự tin và Chuyên nghiệp.

- Đoàn kết và xây dựng.

- Quan tâm và chăm sóc.

 

Các giá trị nền tảng sẽ được xây dựng trong từng người thầy và từng học sinh, từ đó tạo nên một truyền thống tốt đẹp, duy trì và phát triển uy tín của trường cũng như hệ thống các Trường Kinh tế - Kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm

Maps:


Nguồn: edunet.com.vn/truong-cao-dang-kinh-te-ky-thuat-phu-lam-221-477


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận