Bài trả lời diễn đàn: Re:Retro Infographics

Re:Retro Infographics
2017-08-15 14:24:31
theluanads@gmail.com


Nội dung

Bạn có thể quản lý tất cả các cuộc thăm dò bằng cách nhấp vào tab Thông tin phản hồi bên trong khu vực quản trị. Nó sẽ hiển thị các cuộc thăm dò bạn đã tạo với các tùy chọn để chỉnh sửa, nhúng và đóng cuộc thăm dò ý kiến. Bạn cũng có thể xóa một cuộc thăThiết Kế Website Wordpress Theo Yêu Cầu  http://ithietkewebsitewordpress.com/ m dò nếu bạn cần.Quản lý cuộc thăm dò Thiết Kế Website Wordpress Theo Yêu Cầu  http://ithietkewebsitewordpress.com/ Có nhiều cách khác để thêm các cuộc thăm dò trong trang web WordPress của bạn dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. Phương pháp yêu thích của bạn về việc thêm các thăm dò ý kiến ​​và điều tra trong trang web WordPress của bạn là gì? 
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận