Bài trả lời diễn đàn: Re:Super Media Logo Template

Re:Super Media Logo Template
2018-01-12 09:46:01
dunghvktk12@gmail.com


Nội dung

cuộc gọi thoại qua IP (VOIP) để cập nhật thông tin xã hội tình trạng mạng sử dụng tiếng nói của họ.

Trong chương trình, Kilroy đã cho thấy một hệ thống được trang bị công nghệ Dragon của Nuance? Đáp ứng các lệnh thoại của người dùng.

Sửa laptop tại Chùa Bộc   Sửa Laptop tại Khâm Thiên   Sửa laptop tại Đặng Tiến Đông
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận