Viện Y Dược Học Dân Tộc

Viện Y Dược Học Dân Tộc

273 - 275 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 10 - Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh , Phú Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh
  • (84-8)38443047

Giới thiệu

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động:

- Thừa kế, phát huy y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại góp phần xây dựng nền Đông y hiện đại.

- Nghiên cứu nâng cao nền tảng sứa khoẻ và điều trị các chứng bệnh sở trường YHCT, kết hợp YHCT và YHHĐ đối diện với các bệnh xã hội và thời đại.

- Bồi dưỡng y học cổ truyền góp phần đào tạo thầy thuốc kết hợp YHCT và YHHĐ. Xây dựng mô hình Trường - Viện và mô hình hợp tác Viện - Hội trong đào tạo bồi dưỡng. Chỉ đạo tuyến đối với các bệnh viện Y học cổ truyền các tỉnh phía Nam. Xây dựng mô hình Viện - Bệnh viện y học cổ truyền.

- Tuyên truyền YHCT trong và ngoài nước và hợp tác quốc tế.

Maps:


Nguồn: www.place.vn/dia-diem/vien-y-duoc-hoc-dan-toc-1972


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận