Câu đố: Sông gì nức tiếng giàu sang\r\nSông gì cư xử trước sau hiền lành?\r\n

Sông gì nức tiếng giàu sang\r\nSông gì cư xử trước sau hiền lành?\r\n

     Sông gì nức tiếng giàu sang

Sông gì cư xử trước sau hiền lành?

Là những sông gì?[*]

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án: Sông Tiền, sông Hậu

Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/2960-2264-633562217594624034/Dia-danh/Song-gi-nuc-tieng-giau-sang.ht...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận