Ca dao: Ăn sung ngồi gốc cây sung (3) Thân gái lạ lùng trông cậy vào ai?

Nội dung chi tiết

Ăn sung ngồi gốc cây sung (3) Thân gái lạ lùng trông cậy vào ai?

Xem Giải thích: Ăn sung ngôi...
Đại Chúng
Ăn sung ngồi gốc cây sung (3) Thân gái lạ lùng trông cậy vào ai?Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận