Ca dao: Ấy ai phòng ấm nệm êm Để tôi riêng tủi ngoài hiên gió lùa

Nội dung chi tiết

Ấy ai phòng ấm nệm êm Để tôi riêng tủi ngoài hiên gió lùa

Đại Chúng
Ấy ai phòng ấm nệm êm Để tôi riêng tủi ngoài hiên gió lùaChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận