Ca dao: Có chồng năm ngoái, ngày xưa, Năm nay chồng để cũng như chưa có chồng.

Nội dung chi tiết

Có chồng năm ngoái, ngày xưa, Năm nay chồng để cũng như chưa có chồng.

Miền Trung, Phú Yên,
Có chồng năm ngoái, ngày xưa, Năm nay chồng để cũng như chưa có chồng.Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận