Ca dao: Chùa làng có tự cổ sơ Lớn lên bà thấy Bụt thờ ba ông

Nội dung chi tiết

Chùa làng có tự cổ sơ Lớn lên bà thấy Bụt thờ ba ông

Đại Chúng
Chùa làng có tự cổ sơ Lớn lên bà thấy Bụt thờ ba ôngChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận