Ca dao: Chùa làng một điện năm gian Hàng năm giỗ Bụt cả làng dân qui

Nội dung chi tiết

Chùa làng một điện năm gian Hàng năm giỗ Bụt cả làng dân qui

Đại Chúng
Chùa làng một điện năm gian Hàng năm giỗ Bụt cả làng dân quiChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận