Ca dao: Chưa giàu chớ học làm sang Leo thang nhiều nấc tuột thang có ngày

Nội dung chi tiết

Chưa giàu chớ học làm sang Leo thang nhiều nấc tuột thang có ngày

Miền Nam, Kiên Giang
Chưa giàu chớ học làm sang Leo thang nhiều nấc tuột thang có ngàyChưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận