Ca dao: Chữ phú nằm trên chữ quới Chữ kim ngọc đối chữ kim lang Anh ở nhà được chữ thanh nhàn Bắt em đi cấy mướn, hai hang lụy rơi.

Nội dung chi tiết

Chữ phú nằm trên chữ quới Chữ kim ngọc đối chữ kim lang Anh ở nhà được chữ thanh nhàn Bắt em đi cấy mướn, hai hang lụy rơi.

quới = quí
Miền Nam, Tiền Giang
Chữ phú nằm trên chữ quới Chữ kim ngọc đối chữ kim lang Anh ở nhà được chữ thanh nhàn Bắt em đi cấy mướn, hai hang lụy rơi.Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận