Chùa: Chùa Đông Lai

Bắc Ninh
Chùa Đông Lai
Trang Liệt - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh
N/A
Từ Sơn
Chùa Đông Lai - Trang Liệt - Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc NinhThư viện ảnh

Ảnh Mô tả ảnh

Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-dong-lai-75886


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận