Chùa: Chùa Túy Huyền Thuyên

Hà Nội
Chùa Túy Huyền Thuyên
54 Hàng Khoai - Hoàn Kiếm - Hà Nội
N/A
Hoàn Kiếm
Chùa Túy Huyền Thuyên - 54 Hàng Khoai - Hoàn Kiếm - Hà NộiThư viện ảnh

Ảnh Mô tả ảnh

Nguồn: www.place.vn/dia-diem/chua-huyen-thien-4746


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận