Danh ngôn: Tình yêu giống như bệnh sởi, người nào cũng phải trải qua.

Tình yêu giống như bệnh sởi, người nào cũng phải trải qua.
Jerome K. Jerome

Nội dung

Tình yêu giống như bệnh sởi, người nào cũng phải trải qua.

Các mục liên quan:

Nguồn: khotangdanhngon.com/tinh-yeu-giong-nhu-benh-soi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận