Công ty TNHH May Song Ngọc

Công ty TNHH May Song Ngọc

Số 1A, Khu Công nghiệp Bình Đăng, đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, Tp.HCM , Quận 8 , Hồ Chí Minh
  • 0838476973

Thông tin

Mô tả

Mô tả

Công ty TNHH May Song Ngọc là công ty thành viên của Tập đoàn T&T, một tập đoàn đa ngành lớn về bất động sản, công nghiệp, tài chính.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 

Maps:


Nguồn: batdongsan.com.vn/dau-tu-du-an-quan-8/cong-ty-tnhh-may-son-ep2390


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận