Game: Ngộ Tiên

http://ngotien.sohagame.vn/

Nội dung

Ngộ Tiên là một gMO 2D thuộc thể loại RPG có đề tài tiên hiệp được phát triển bởi công ty Our game story. Trò chơi có cốt truyện dựa trên những câu chuyện thần thoại trong lịch sử lẫn các truyền thuyết trong dân giân Trung Quốc, lấy việc người chơi s
Ngộ Tiên
SohaGame
http://ngotien.sohagame.vn/


Thư viện ảnh

Ảnh Tiêu đề
Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 4
Ảnh 5
Ảnh 6
Ảnh 7

Nguồn: hoso.gamek.vngamek.vn/ngo-tien.htm


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận