Game: Thời Loạn Mobile

http://thoiloanmobile.vn/

Nội dung

Tham gia Thời Loạn Mobile, người chơi sẽ là xây dựng vương quốc của mình thật hùng mạnh với nguồn tài nguyên dồi dào, hệ thống phòng thủ bảo vệ kiên cố. Cùng với đó là hệ thống quân đội hùng hậu để huấn luyện tướng sĩ với với nhiều binh chủng khác nhau.
Thời Loạn Mobile
18/08/2014
Đang cập nhật
http://thoiloanmobile.vn/
18/08/2014Nguồn: hoso.gamek.vngamek.vn/thoi-loan-mobile.htm


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận