• Tham gia ngày:

  Bài viết:0

  Được thích:2

  của mức 15 giáo viên liên thông đại học thương mại thì sắp sửa 6 giáo viên đậu GVG cấp tỉnh, 7 GVG cấp địa điểm ngành... tờ thân thầy cũng "rinh" về hàng loạt danh hiệu: nhà giáo liên thông đại học ưu tú (năm 2008), Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, sự công nhận cho Bộ GD&ĐT (2009), sự công nhận cuả Thủ tướng chính phủ (2012)... khiến nghề giáo, sống vì nghề giáo văn bằng 2 mầm non bắt buộc thầy đã giản dị trong lời ăn, nếp nghĩ, 

  cô Y Bya Klach chia sẻ liên thông đại học thông minh nghiệp ngành Toán - Đại học Sư phạm Huế, năm 1979, thầy Nguyễn Hữu Đôn áp dụng của vùng đất Kon Tum theo điều động của Bộ GD&ĐT. Nhớ về những năm tháng gian khó ấy, thầy vẫn không hết ngậm ngùi vì từ số số lượng liên thông đại học có tên tuổi bạn người cùng đợt có Kon Tum năm đó hôm nay chỉ vẫn lại mình thầy trụ lại cho nghề.

  chia sẻ liên thông đại học đội ngũ văn bằng 2 mầm non giảng đường liên thông đại học thương mại

  từ vai trò là Tổ trưởng tổ chuyên kỳ, thầy sở hữu sở hữu ý thức xây dựng đội ngũ văn bằng 2 mầm non trưởng thành thông qua hình thức cải thiện dự giờ thăm địa điểm tạo điều kiện cộng trao đổi, rút kinh nghiệm; đổi mới phương pháp đào tạo văn bằng 2 mầm non theo hướng phân hóa đối tượng... vì thế, thường niên tổ chuyên môn từ thầy đều trúng tuyển danh hiệu xuất sắc;

  22 năm đỗ danh hiệu thầy cô giàu kinh nghiệm cấp tỉnh, toàn bộ các gì giảng đường liên thông đại học thương mại giáo ưu tú Nguyễn Hữu Đôn làm cho đều áp dụng chiếc tâm sở hữu sáng từ một phòng giáo tận tình vì học sinh. Thầy tâm sự: thường xuyên thế hệ trẻ là niềm hạnh phúc. Bên những em, tôi như thấy mình liên thông đại học thương mại trẻ lại, lòng mình cũng từ sáng. Cho nên, tôi gần sửa dạy với những em buộc phải đọc sống nhân ái, trách nhiệm,

  26/04/2017 , lúc 26/04 09:59
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận