Liệt sĩ: Đàm Thế Doanh(Đàm Thế Doanh)

Đàm Thế Doanh(Đàm Thế Doanh)
Đàm Thế Danh
Xóm Bản Khoang, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng
D80, chưa xác định
12/04/1970

Tóm tắt

Cháu đang tìm phần mộ của Ông cháu Là Đàm Bế Doanh, ai biết thông tin gì về Ông cháu xin liên hệ theo địa chỉ xóm bản khoang, xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng, hoặc theo số điện thoại 01659466231 ạ. cháu xin cám ơn và hậu tạ
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận