Luật sư Lê Văn Huy

Giới thiệu

Luật sư Lê Văn Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH LeadConsult

Lĩnh vực chuyên môn chủ yếu được đảm nhiệm là sở hữu trí tuệ, thương mại, nghiên cứu và khảo sát thị trường, tranh tụng tại toà án và trọng tài. Đồng thời, Luật sư Lê Văn Huy có thể đảm nhận các công việc tư vấn cho khách hàng trong các dự án phát triển, các cuộc khảo sát xã hội học, điều tra và nghiên cứu thị trường, các vấn đề về sở hữu trí tuệ và tranh chấp thương mại.

Kiến thức và kinh nghiệm chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực:

Lập kế hoạch cho các chương trình nghiên cứu, các cuộc khảo sát;

Tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước các vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ như đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, giải pháp hữu ích, quản trị thương hiệu, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ, tư vấn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp v.v;

Kinh nghiệm cố vấn cho các doanh nghiệp trong việc quảng bá phát triển hình ảnh của doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, xây dựng các chiến lược hợp tác đầu tư của doanh nghiệp;

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực như phát triển thị trường, liên doanh liên kết, đầu tư tài chính.v. v;

Tổ chức các buổi toạ đàm, phỏng vấn sâu và hội nghị bàn tròn;

Giải quyết các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thương mại và Sở hữu trí tuệ;

Xử lý và phân tích dữ liệu thu thập được và soạn thảo văn kiện dự án;

QÚA TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHÊN CỨU

1998 – 2003 Cử nhân Đại học Ngoại Ngữ- Đại học quốc gia

2000 – 2004 Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội

CÁC CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO KHÁC

2006 Chứng chỉ đào tạo về Sở Hữu Trí tuệ

2006 Chứng chỉ đào tạo Luật sư, Học Viện Tư pháp, Hà Nội

THÀNH VIÊN

- Liên đoàn Luật Sư Việt Nam;

- Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

- Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Chuyên mục tư vấn: Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác.

Học vấn và nghề nghiệp

Công ty
  • Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý - Khoa Luật - ĐH Quốc Gia Hà Nội
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2010 đến 12/2011
  • Vị trí
    Khác
  • Nghề nghiệp
    Chuyên viên pháp lý

Kinh nghiệm

Kiến thức và kinh nghiệm chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực:

Lập kế hoạch cho các chương trình nghiên cứu, các cuộc khảo sát;

Tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước các vấn đề liên quan đến Sở hữu trí tuệ như đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, giải pháp hữu ích, quản trị thương hiệu, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ, tư vấn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp v.v;

Kinh nghiệm cố vấn cho các doanh nghiệp trong việc quảng bá phát triển hình ảnh của doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, xây dựng các chiến lược hợp tác đầu tư của doanh nghiệp;

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực như phát triển thị trường, liên doanh liên kết, đầu tư tài chính.v. v;

Tổ chức các buổi toạ đàm, phỏng vấn sâu và hội nghị bàn tròn;

Giải quyết các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thương mại và Sở hữu trí tuệ;

Xử lý và phân tích dữ liệu thu thập được và soạn thảo văn kiện dự án;

Tỉnh thành: Hà Nội

Trang Điện tử: www.leadconsult.com.vn

Địa chỉ: số 58 ngõ 192/72 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Email: office@leadconsult.com.vn

Di động: 0912914253

Điện thoại: 04-73052929


Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-van-huy-1146748


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận