Bar Mai Vân

Địa chỉ: 301 Nguyễn Thị Minh Khai
Điện thoại: +84 96 850 53 00
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Bắc Giang
Tp. Bắc Giang

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/bar-mai-van


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận