Chè - Kem Hải Đức

Địa chỉ: 159 Lều Văn Minh, Xương Giang
Điện thoại: +84 97 502 62 96
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Bắc Giang
Tp. Bắc Giang

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/quan-che-kem-hai-duc


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận