Nhà Hàng Châu Béo

Địa chỉ: 155 Cả Trọng, Hoang Van Thu
Điện thoại: +84 94 893 49 65
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Bắc Giang
Tp. Bắc Giang

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/nha-hang-chau-beo


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận