Quán Bia Hơi Hà Nội

Địa chỉ: 336 Nguyễn Công Hãng, Trần Nguyên Hãn
Điện thoại: +84 91 276 17 29
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Bắc Giang
Tp. Bắc Giang

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/quan-bia-hoi-ha-noi


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận