Quán Bia Hơi Thái Học

Địa chỉ: Thanh Hưng, Đồi Ngô
Điện thoại: +84 240 3589 077
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Bắc Giang
Lục Nam

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/quan-bia-hoi-thai-hoc


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận