Quán Cơm 167

Địa chỉ: 167 Thanh Hưng, Đồi Ngô
Điện thoại: +84 97 292 61 71
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Sang trọng
Các ngày lễ trong năm
Bắc Giang
Lục Nam
106.3858460000000
21.3002600000000

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/quan-com-167


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận