Quán Cafe Trung Nguyên

Địa chỉ: 89 Ngô Gia Tự
Điện thoại: +84 91 220 69 63
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Bắc Giang
Tp. Bắc Giang

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/quan-cafe-trung-nguyen


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận