Quán Lẩu Dê Sao Sáng

Địa chỉ: Đường Không Tên, Nếnh
Điện thoại: +84 240 3866 544
Fax:
Email:
Website:
Like 0
2

Thông tin chi tiết

Bắc Giang
Việt Yên

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/quan-lau-de-sao-sang


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận