Quán Thịt Chó Chiến Béo

Địa chỉ: 251 Trần Nguyên Hãn
Điện thoại: +84 240 3826 261
Fax:
Email:
Website:
Like 0
1

Thông tin chi tiết

Bắc Giang
Tp. Bắc Giang

Giới thiệu tóm tắt

Ảnh

Nguồn: www.foody.vn/bac-giang/quan-thit-cho-chien-beo


Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận